Hanumanji Bhajans
March 29, 2016
Tribute to Manna Dey
March 29, 2016

Aadi Deva Namastubhyam, Praseed Mam Bhashkara, Divaakar Namastubhyam, Prabhaakar Namo Astute.

BHAJUMANA HARI HAR OM

Bhajumana Hari Hara Om
Sumiro Mana Naarayana
Naarayana Hari Naarayana Hari

Bhajumana Suraja Bhajumana Chanda
Bhajumana Pawana Sumir

Bhajumana Seeta Bhajumana Rama
Bhajumana Hanu Mata Beer

Bhajumana Bramha Bhajumana Vishnu
Bhajumana Shiva Om Kar

Bhajumana Krishna Bhajumana Radha
Bhajumana Radhe Ganashyam

Bhajumana Gowri Aur Ganesha
Bhajumana Sati Sangha Shiv